Donacije

 

Uz pomoć platforme PayPal možete donirati sredstva Go savezu Srbije i na taj način pomoći rad saveza usmeren ka promovisanju i širenju Goa među školskom populacijom.  

Vaše donacije biće korišćene za pravljanje malih tabli od drveta, pripreme materijala za rad sa decom, štampanje plaketa, bedževa i drugo. O svim akcijama bićete redovno obaveštavani i informisani.

Što se tiče transakcija, sve se obavlja preko vašeg PayPal naloga i bezbedno je koliko je bezbedna i upotreba PayPala. U vašem PayPal nalogu imate pregled i kontrolu svih transakcija. 

Mesečne donacije imaju 5 nivoa podrške, i odabirom neke od njih donirate taj iznos svakog meseca dok ne prekinete.  Možete prekinuti doniranje u bilo kom trenutku. Nivoi donacija su:

  • Double digit kyu – za doniranje 3 evra svakog meseca
  • Single digit kyu – za doniranje 5 evra svakog meseca
  • Low dan – za doniranje 10 evra svakog meseca
  • High dan – za doniranje 30 evra svakog meseca
  • Pro – za doniranje 50 evra svakog meseca

Za jednokratne donacije možete kliknuti na paypal.me link i donirati iznos koji želite. 

Mesečne donacije


Jednokratne donacije

(molimo vas ubacite poruku na transakciju 'Donacija')

PaypalMe link

Ispod je QR kode sa popunjenim iznosom od 500 dinara. (iznos možete menjati)

 

Rad Go saveza Srbije možete pomoći i regularnim uplatama preko žiro računa popunjavanjem uplatnice fizički ili preko web/mobilnih aplikacija. Kao šifru plaćanja koristite brojeve 187  za novčane uplate, 287 za transfere preko računa, i eventualno 987.
Npr: