Donacije

 

Paypal Donacije

Uz pomoć platforme PayPal možete donirati sredstva Go savezu Srbije i na taj način pomoći rad saveza usmeren ka promovisanju i širenju Goa među školskom populacijom.  

Vaše donacije biće korišćene za pravljanje malih tabli od drveta, pripreme materijala za rad sa decom, štampanje plaketa, bedževa i drugo. O svim akcijama bićete redovno obaveštavani i informisani.

Što se tiče transakcija, sve se obavlja preko vašeg PayPal naloga i bezbedno je koliko je bezbedna i upotreba PayPala. U vašem PayPal nalogu imate pregled i kontrolu svih transakcija. 

Mesečne donacije imaju 5 nivoa podrške, i odabirom neke od njih donirate taj iznos svakog meseca dok ne prekinete.  Možete prekinuti doniranje u bilo kom trenutku. Nivoi donacija su:

  • Double digit kyu – za doniranje 3 evra svakog meseca
  • Single digit kyu – za doniranje 5 evra svakog meseca
  • Low dan – za doniranje 10 evra svakog meseca
  • High dan – za doniranje 30 evra svakog meseca
  • Pro – za doniranje 50 evra svakog meseca

Za jednokratne donacije možete kliknuti na paypal.me link i donirati iznos koji želite. 

Mesečne donacije


Jednokratne donacije

(molimo vas ubacite poruku na transakciju 'Donacija')

PaypalMe link

 

Dinarske donacije

Rad Go saveza Srbije možete pomoći i regularnim uplatama preko žiro računa popunjavanjem uplatnice fizički ili preko web/mobilnih aplikacija.

Ispod je QR kode sa popunjenim iznosom od 500 dinara. (iznos možete menjati)

 

Ukoliko koristite uplatnice – kao šifru plaćanja koristite brojeve 187  za novčane uplate na šalteru banke, ili  287 za transfere preko računa, i eventualno 987.
Npr: