45. POJEDINAČNO PRVENSTVO SRBIJE U GO-u

U Beogradu se od 23. do 24. novembra 2019 godine, održava 45. pojedinačno prvenstvu Srbije u Go-u. Kao i pojedinačno žensko prvenstvo Srbije. Oba takmičenja su otvorena za sve igrače/ice koji imaju državljanstvo Srbije. 

Satnica:

Subota, 23. novembar:  

  • do 10.00  prijava učesnika
  • 10.00  1.kolo
  • 14.30  2.kolo
  • 18.00  3.kolo
  • 20.30h vreme za rad GoSS-a 

Nedelja, 24. novembar : 

  • 10.00  4.kolo
  • 14.30  5.kolo
  • 18.00  6 kolo

Mesto igranja: Dom učenika “Patrijah Pavle”, Zdravka Čelara 14, Beograd

Smeštaj: U okviru doma učenika, posluje i hostel koji pruža smeštaj preko vikenda http://www.hosteldom.com/

Troškovi: Za sve takmicare koji su u toku 2018 godine osvojili više od 5 bodova na Pojedinačnom prvenstvu Srbije i Pojedinačnom kupu Srbije, kao i za državne prvake u 2018 godini i reprezentativce, GoSS ce pokriti troškove prevoza (u visini cene autobuske karte) i smeštaja (u visini cene smeštaja u domu).

 

REGISTRACIJA: zbog planiranja prostora i potrebne opreme, prijave za prvenstvo poslati najkasnije do 20. novembra 2019. godine. 

Prijavljeni: